Účinná právní úprava ochrany osobních údajů České republiky, stejně jako příslušné nařízení EU vyžaduje, abychom Vás informovali, jakým způsobem bude s Vašimi osobními údaji nakládáno. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce služeb a zboží na woodspace.cz jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů a dále dle nového obecného nařízení EU na ochranu osobních dat (GDPR) . Tato data považujeme za přísně důvěrná , neposkytujeme je žádné třetí straně a jsou chráněna proti zneužití. Výjimkou jsou pouze kurýrní služby  a jiní dopravci, kteří s každou zásilkou dostávají  z důvodu doručení  Vaši adresu.